جشنواره مزه‌های میلیونی آدامس بایودنت آغاز شد.

برای شرکت در جشنواره مزه‌های میلیونی آدامس بایودنت، یکی از مزه‌های میلیونی بایودنت را خریداری و کد قرعه‌کشی درج شده بر روی بسته‌بندی و یا داخل آن را به سامانه 20003030 ارسال نمایید.

هر ماه یک جایزه 100 میلیون تومانی برای یک نفر (با ارسال حداقل 10 کد)

هر ماه 10 جایزه 10 میلیون تومانی برای 10 نفر

شروع جشنواره مزه‌های میلیونی آدامس بایودنت23 شهریور 1396 بود و 1 آبان 1396 اولین دوره قرعه کشی است.

دومین دوره قرعه کشی نیز 1 آذر 1396 و سومین دوره 1 دی 1396 است.