چهارمین جشنواره ملی برند محبوب با معرفی برند اویلا به عنوان محبوب ترین برند روغن ایران برگزار شد.
دست‌اندرکاران این جشنواره، مبنای کار خود را نظرسنجی گسترده مردمی قرار داده بودند و اویلا با آرای مستقیم مصرف‌کنندگان، بدون تقبل هیچ گونه هزینه یا صرف تبلیغات مرسوم به عنوان محبوب‌ترین برند روغن ایران معرفی شد که همین موضوع اصالت و ارزش این انتخاب را نمایان ساخته و باعث دلگرمی هرچه بیشتر همکاران گرانقدر در صنعت غذایی کورش و نیز شرکت گلرنگ پخش در فعالیت‌های آتی خواهد بود.
در جشنواره ملی برند محبوب بیش از 2000 برند داخلی و خارجی در 147 گروه کالا با هم رقابت کرده و از میان آنان 80 برند به عنوان محبوب ترین برند انتخاب گردیدند.
جمع‌آوری آرای این جشنواره در یک نظرسنجی گسترده ملی از 25 آذرماه لغایت 25 بهمن (95) صورت پذیرفت، که بر این اساس 1.275.496 رای مردمی جمع‌آوری و مبنای انتخاب برندهای محبوب قرار گرفت.
شایان ذکر است این مراسم با حضور شخصیت‌های کشوری و مسئولین ذیربط و همچنین جمعی از اساتید مطرح عرصه بازاریابی و و تبلیغات برگزار گردید.