گروه صنعتی پاکشو در همایش غذا، صنعت، سلامت به عنوان واحد برتر تولیدی در زمینه تولید و بسته‌بندی مواد آرایشی و بهداشتی معرفی شد.

در این همایش که شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۶ در سالن شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، پاکشو به عنوان واحد برتر تولیدی در زمینه تولید و بسته‌بندی مواد آرایشی و بهداشتی سال ۱۳۹۶معرفی گردید.