ویدئوی #بیلبورد “نمایش زمان افطار در ماه رمضان”، ویژه برند گلرنگ، با استقبال مخاطبان روبرو شده و بیش از سه میلیون بار در فضای دیجیتال دیده شد.

این بیلبورد که به گروه صنعتی پاکشو تعلق دارد، با ایده نوین و جذاب تبلیغاتی خود و با استفاده از ظرفیت‌های تبلیغات دیجیتال در کشور توانست نگاه‌ها را به خود جلب کند.

برای همکاران شرکت #پاکشو آرزوی موفقیت می‌کنیم.