پیام آغاز سال کاری 1403 جناب آقای دکتر مهدی فضلی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ