همایش حسابرسی داخلی با حضور برخی از نمایندگان واحدهای حسابرسی داخلی مجموعه‌های اقتصادی کشور با هدف ارتقاء سطح کیفی حرفه حسابرسی داخلی با استفاده از انتقال و اشتراک تجربیات هم‌پیشگان داخلی، روز یک‌شنبه 15 بهمن 1402 به همت گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.
شما خوبان را به تماشای گوشه‌ای از این رویداد و گفت‌ و گوهایی که در حاشیه این همایش با مهمانان انجام شد دعوت می‌نماییم: