مراسم گرامیداشت روز زن در گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد