بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ از شرکت‌ها گروه سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ