به اطلاع همکاران محترم می‌رساند بنا بر تصمیم هیئت مدیره محترم گروه صنعتی گلرنگ، بیمه گر تمام بیمه نامه‌های شرکت‌های گروه صنعتی گلرنگ برای تمام بیمه نامه‌ها از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰شرکت بیمه ایران است.

خبر خوب برای همکاران این است که قرارداد جاری با تعهدات جدید و افزایش سقف تعهدات نسبت به گذشته  به ویژه در حوزه‌های دارو و درمان، دندانپزشکی، عینک و …  همراه است.

حق بیمه همکاران نیز به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است که تمام مبلغ حق بیمه همکار و همسر ایشان (در صورت بیمه)  توسط گروه صنعتی گلرنگ پرداخت می‌گردد.

جدول تعهدات بیمه نامه درمان تکمیلی، عمر و حادثه گروهی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بشرح زیر است.