پدیده شیمی غرب به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور، تامین مالی نمود و اوراق مرابحه منتشر کرد.

شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) با بهره‌گیری از ابزارهای نوین موجود در بازار سرمایه، روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ برای اولین بار از بازار سرمایه تامین مالی نموده و به میزان ۲ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه با سررسید ۵ ساله و با نرخ ۱۸ درصد با هدف تامین سرمایه در گردش شرکت از طریق توثیق سهام در فرابورس ایران منتشر نمود.
لازم به ذکر است که اوراق منتشر شده توسط این شرکت، جزو بلندمدت‌ترین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه ایران است.