انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران سوخته) در سایت خود از دیدار و قدردانی از مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ به ویژه دکتر فضلی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی گلرنگ خبر داد.

 

در سایت این انجمن ضمن بیان این خبر آمده است: انجمن ققنوس در راستای برنامه‌های خود در تقدیر و تشکر از خیرین همراه، در جلسه‌ای از مدیران ارشد گروه صنعتی کلرنگ که سال‌ها در انجام مسوولیت اجتماعی خود در حمایت از بیماران سوخته، انجمن ققنوس را یاری کرده است، قدردانی کرد.

متن کامل این خبر را می‌توانید در لینک زیر در سایت انجمن ققنوس مطالعه کنید:

https://b2n.ir/f68793

 

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۸ گروه صنعتی گلرنگ و انجمن ققنوس با تاسیس بنیان امید به یاری بیماران آسیب‌دیده از سوختگی شتافتند.

یکی از نیازهای اصلی بیماران سوخته، تغدیه مناسب و استفاده از مکمل‌های دارویی است. در حالی که این مکمل‌ها می‌تواند سبب ترمیم بافت‌های از دست رفته شود، مشمول بیمه نیستند و به دلیل اینکه عمده‌ی آن‌ها وارداتی است، بسیار گران عرضه شده و تهیه‌ی آن‌ها در توان بسیاری از اقشار جامعه نیست.

در همین راستا بیماران سوخته و نیازمندی که با تشخیص پزشک به انجمن ققنوس مراجعه کنند، با تحت پوشش قرار گرفتن در بنیان امید، نیازشان به مکمل‌های دارویی برطرف می‌شود.