کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت؟
که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه‌هایت

در نخستین سالگرد عروج آسمانی پدر معنوی عزیزمان، حضرت استاد محمدکریم فضلی، دوستداران بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ، یاد و خاطره‌ی آن بزرگ‌مرد را با حضور در محل آرامگاه ابدی ایشان گرامی‌ داشتند.
شما را به تماشای گوشه‌ای از این حضور سراسر مهر، دعوت می‌نماییم:

لینک ویدیو

هدیه به روح پاک آن کریم سفر کرده، ذکر فاتحه‌ای همراه با صلوات