کتاب راهنمای جامع System Hardening Guidlines (2020)  نوشته وحید ایران نژاد همکار ما در شرکت گلرنگ پخش منتشر شد.

این کتاب در حوزه فناوری اطلاعات منتشر شده، ناشر آن دیباگران تهران است و ۳۸۵ صفحه دارد.

این کتاب ششمین کتاب وحید ایران نژاد است.