خیلی خوشحالم از این که به رسم قدردانی و سپاس، با عشق و افتخار خدمتتان اعلام کنم امسال هم به میمنت نام مبارک حضرت علی (ع) ۱۱۰ سهم از سهام شرکت پدیده شیمی قرن به هر یک از شما اعضای خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ به همراه یکایک اعضای خانواده اختصاص پیدا کرده است.

ما یک خانواده‌ایم