جمعی از دانشجویان رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع) در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» روز یکشنبه، ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ از کارخانه صنایع سلولزی ماریناسان واقع در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کردند.
در این رویداد، دانشجویان ضمن بازدید از کارخانه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان در یک کارگاه آموزشی با حضور مدیر کارخانه، مهندس طاهری نیز شرکت کردند.