شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست در شاخص فروش و بهره وری در گروه فروشگاه های زنجیره ای شد و برای دومین سال متوالی به عنوان شرکت پیشرو معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی سال 1398 شرکت های برتر ایران ( براساس اطلاعات مالی سال مالی 97 ) را برای بیست و دومین سال متوالی اعلام کرد.
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش موفق شد در رتبه بندی سال ۹۸ سازمان مدیریت صنعتی بر مبنای عملکرد سال مالی منتهی به ۹۷ با 52982 میلیارد ریال فروش رتبه ی چهل و دومین شرکت برتر ایران را به خود اختصاص دهد و برای دومین سال متوالی در فهرست شرکت های پیشرو قرار گیرد.
معیار اصلی در انتخاب شرکت های پیشرو تغییر رتبه فروش شرکت های فهرست صد شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است و وجود اطلاعات شرکت در رتبه بندی IMI-100 برای حداقل سه سال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان ده نبودن شرکت از جمله معیارهای دیگر در کسب این عنوان به شمار می رود.
افق کوروش همچنین برای سومین سال متوالی موفق شد در گروه فروشگاهها رتبه اول را در شاخص میزان فروش از آن خود کند و از منظر شاخص بهره وری کل عوامل (TFP) رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
شایان توجه است؛ این شرکت در همایش شرکت های برتر ایران موفق به دریافت تندیس شرکت پیشرو و تقدیرنامه ای از سوی سازمان مدیریت صنعتی شد.

در تقدیر نامه ای که به امضای ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران رسیده؛ آمده است:
مدیران و کارکنان محترم شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

در سالی که با عنوان “رونق تولید” نام گذاری شده است، بی تردید، رونق تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور با خود باوری و اتکا به کارآفرینان و فعالان اقتصادی و صنعتی کشور و تلاش مدیران با تدبیر حرفه ای و صالح امکان پذیر است. در این میان بنگاه های اقتصادی بزرگ و برتر کشور، نقشی مهم در بقا و رشد دیگر فعالان اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید ملی و پیشرفت کشور دارد.

از شما مدیران و کارکنان که با اراده، بلند همتی و تکیه بر شایستگی های خود موفق شده اید برای آن مجموعه عنوان “شرکت پیشرو” را در رتبه بندی سال 1398 شرکت های برتر ایران (IMI-100) بدست آورید تقدیر می نماید. امید است کسب این عنوان موجب ارتقا نام تجاری و افزایش توان رقابتی آن شرکت شود.