پذیرایی نیم چاشت گرم همکاران، صبح امروز دوشنبه ۱۳ آبان ماه، با حمایت و تهیه شرکت صنعت ماکیان کوروش در شرکت‌های گروه صنعتی گلرنگ، آریان تجارت شرق، سوییس رز، گلرنگ سیستم و موسسه خیریه استاد حاج محمدکریم فضلی صورت گرفت.

این پذیرایی به همت واحد اجرایی و در راستای ارتقاء سلامت همکاران انجام پذیرفت.