برنامه گنجینه‌های سازمانی با حضور دکتر سزاوار مدیر عامل، معاونان و مدیران گروه مهد سرمایه‌گذاری خاورمیانه یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ در سالن کنفرانس پاکشو برگزار شد.
در این برنامه، در اولین مصاحبه، دکتر مهری عبدالوند معاون مدیرعامل در امور توسعه سرمایه‌های انسانی با دکتر سزاوار درباره‌ی مسیرها، تجربیات، موفقیت‌ها، شکست‌ها، خاطرات تلخ و شیرین، انگیزه‌بخشی به همکاران، بومی‌سازی بنچ‌مارک‌ها و بسیاری موضوعات دیگر گفت‌وگو کرد.


در این گفت‌وگو دکتر سزاوار نخست بیان داشت: گنجینه‌های سازمانی تجارب، اندیشه‌ها و مسیرهایی است که در سازمان وجود داشته و مجموعه‌ی ما را تا به این حداز بلوغ رسانده است. این تفکرات و تجربیات در درون آدم‌هاست. ما بعضا از این گنجینه‌ها غافلیم. این گنجینه‌ها باید هویدا شود، غبارزدایی گردد و در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.
دکتر سزاوار ادامه داد: گنجینه‌های سازمانی قصد دارد سراغ قدیمی‌ترها برود و پیروزی‌ها، شکست‌ها و تجربیات تلخ و شیرین را مرور کند و به نسل‌های بعدی انتقال دهد.
مدیر عامل مهد سرمایه‌گذاری خاورمیانه تاکید کرد: قرار نیست آیندگان همان راهی را بروند که ما رفته‌ایم اما قرار است آن‌ها بدانند ما چه مسیرهایی را طی کرده‌ایم.
دکتر سزاوار بیان داشت: برنامه‌ریزی شده است تا تمام مدیران در طول یک سال، یک سخنرانی انگیزشی داشته باشند. مدیران باید بتوانند با گفتار و رفتار خود همکارانشان را به وجد بیاورند و به آن‌ها انگیزه بدهند.
دکتر سزاوار افزود: ما به دنبال اشاعه‌ی تفکر و مدیریت ایرانی در سطح جهان هستیم. ما در ایران و سایر نقاط جهان مدیران ایرانی بسیار موفق کم نداریم.
گفتنی است برنامه گنجینه‌های سازمانی قصد دارد با مصاحبه با مدیران ارشد، تجربه‌های سازمانی را در اختیار نسل آینده قرار دهد.