دوره پیشگیری و اطفاء حریق از سلسله دوره‌های ایمنی، به همت واحد اجرایی، صبح روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ در سه نوبت در سالن کنفرانس گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.
این دوره به منظور ارتقاء سطح دانش ایمنی و آمادگي همکاران در برابر حوادث احتمالي ویژه همکاران گروه صنعتی گلرنگ، گلرنگ سیستم، توسعه تجارت و فناوری تارا، آریان تجارت شرق، سوییس رز و موسسه خیریه استاد حاج محمدکریم فضلی برگزار گردید.
گفتنی است يكي از ضروري‌ترين مسائل مورد توجه در ساختمان‌های بلند، آشنایی با مسائل اطفای حریق است و عدم آگاهی و شناخت از نوع حریق و عدم استفاده بهینه از سیلندرهای آتش‌نشانی در این مکان‌ها سبب بروز خسارات جبران‌ناپذیری خواهد شد.
آموزش مقدماتی آتش‌نشانی، شناسایی سیلندرهای اطفاء حریق و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها از جمله مباحث این دوره بود.
در پایان دوره، یک عدد سیلندر اطفاء حریق نیم کیلویی به تمامی شرکت‌کنندگان تعلق گرفت.