کلینیک سیار دندانپزشکی بایودنتیست در برنامه ماموریت‌های خود به مناطق کمتربرخوردار کشور، این بار در جمع صمیمانه و میهمان دوست کودکان استان ایلام حاضر شد تا با ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به این عزیزان و فرهنگ‌سازی بهداشت دهان و دندان، نقشی در لبخند زیبای آنها ایفا نماید.
ارائه خدمات بهداشتی دهان و دندان در مناطق روستایی استان ایلام با استقبال کودکان همراه شد.
کلینیک سیار دندانپزشکی بایودنت، از روز دوشنبه 7 مرداد ماه 1398 ماموریت خود را در این استان آغاز نموده و به یاری خدا تا روز شنبه 19 مرداد ماه، به ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی خواهد پرداخت.