سمینار ارزیابی عملکرد سال 97 مدیران شعب شرکت گلرنگ‌پخش در روز پنجشنبه 27 تیر ماه 98 با حضور دکتر ابراهیمی معاون مالی و اقتصادی هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ و رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ‌پخش، مهندس شاملی مدیر عامل، معاونین، مدیران و روسای دفتر مرکزی و شعب در سالن جلسات هتل سیمرغ برگزار گردید.
در این سمینار دکتر ابراهیمی به ارائه سخنرانی پرداخت و ضمن تشکر از زحمات سال97 و 4 ماهه اول سال98 از نتیجه تلاش بیش از 1250 نفر همکار و زحمات سنوات گذشته قدردانی کرد و توضیحاتی در خصوص تجارب خوب مدیریتی شرکت گلرنگ‌پخش، سهم بازار سال97 و توجه به حفظ و نگهداشت و ارتقاء فروش در سال98 ارائه کرد.
دکتر ابراهیمی همچنین به مبحث مارکتینگ و برتری برند محصولات اویلا و فامیلا در بازار پرداخت و درباره تحقق اهداف ماهانه فروش روغن در سال 98 و جمع فروش ماهانه با غیر روغنی‌ها در هشت ماه باقی مانده از سال نکاتی را بیان داشت.
رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ‌پخش همچنین بر ضرورت توجه و تمرکز به منابع انسانی در کل شرکت و رسیدن به اهداف عالیه شرکت در سایه همیاری، همدلی، همکاری و فکر جمعی تمامی کارکنان تاکید کرد.
دکتر ابراهیمی در پایان ضمن توجه به نقاط قوت، نقاط قابل بهبود، تامل و تفکر به عملکرد فردی کاری مدیران و دوری از روزمرگی، به ضرورت تحول و هدفگذاری‌ها در زندگی کاری و بهبود پوشش‌ها پرداخت و از زحمات مدیرعامل، معاونین و همه عزیزان مدیران دفتر مرکزی و تک تک شعب تشکر نمود و تصریح کرد با همکاری و هماهنگی باید کاری کنیم که باعث افتخار کشور و تعالی نام گلرنگ‌پخش گردیم.
در ادامه مهندس شاملی مدیرعامل، ضمن اشاره به تاخیر در برگزاری سمینار ارزیابی عملکرد سال 97 مدیران شعب توضیحاتی در خصوص انتظارات فروش در محصولات مختلف و پتانسیل موجود و امکان پذیری در تحقق اهداف با مشارکت همکاران، توجه به گزارشات ارائه شده و بررسی و تحلیل آن توسط مدیران شعب، و ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح فرمول بهره وری ارائه نمود.
مدیرعامل شرکت گلرنگ‌پخش در ادامه درخصوص توجه به مسائل مرتبط با حوزه منابع انسانی شعب و شرکت و حفظ حرمت، ارزش و کرامات انسانی و پیگیری امور مرتبط با حوزه منابع انسانی، جذب و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی با توجه به شرایط فروش و دقت بیشتر در انتخاب نیروی انسانی، بهبود پاداش فروشندگان، توجه به فاکتورها و دقت و رعایت حداقل‌ها در ثبت و تعداد ردیف، تحویل به موقع کالا، توجه به ظرفیت خودروهای حمل، معوقات شعب و روند خوب آن، بهینه‌سازی محیط‌های ستادی و انبار، مالیات پورسانت و افزایش حقوق پایه، پوشش مناسب تولید در تامین کالاهای مورد نیاز و بهینه‌سازی تحویل کالا به شعب از طرف تولید، توجه به مسائل مرتبط با فاکتورهای قطعی و سر جمع آن توضیحاتی ارائه نمود و در پایان از زحمات همکاران تشکر نمود.
در ادامه سمینار ارزیابی عملکرد مدیران شعب، مهندس حسینی معاون اجرایی ضمن تشکر از حمایت‌های ریاست هیات مدیره در حوزه تولید و پخش، مدیر عامل و سایر مدیران، در خصوص تحقق فروش در 4 ماهه اول سال و تحقق فروش کلی شرکت قدردانی کرد.
مهندس حسینی همچنین درباره توجه به تقاضای بازار، استمرار بهبود و ارتقاء فروش، مسائل مرتبط با تولید در خصوص تامین روغن جامد، ساختار پخش و لجستیگ و استانداردهای مربوطه، کششی بودن بازار در سال97 و ضرورت توجه به اینکه می بایست همیشه بزرگ فکر کنیم، توضیحاتی ارائه کرد و در پایان از زحمات مدیران شعب تشکر نمود.
در ادامه مهندس بهارپسندی مدیر منطقه ضمن تشکر از ریاست هیات مدیره و مدیر عامل، معاونین و مدیران و دست اندرکاران سمینار در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت شرکت‌ها و بهره‌وری نیروی انسانی و عملکرد آن توضیحاتی ارائه نمود.
مهندس بهارپسندی همچنین درخصوص سازمان‌های موفق و دو عامل مهم تصمیمات اثربخش و کارا و ناکارا بودن موضوعات کاری و توجه به تصمیمات هوشمندانه از بالاترین سطح سازمانی تا پایین‌ترین هرم سازمانی، پیگیری مسائل کاری و توجه به توانمندی کارکنان، ضرورت توجه ویژه و حمایت از حوزه منابع انسانی و سیستم‌ها و روش و کارکردهای آن، جذب و گزینش و نگهداشت نیروی انسانی توضیحاتی ارائه نمود.
در ادامه سمینار، گزارشی از وضعیت ارزیابی عملکرد سال97 مدیران شعب ارائه و پس از پرسش و پاسخ در پایان به شرح ذیل از نفرات برتر در عملکرد سال 97 و بیشترین رشد رتبه نسبت به سال 96 و سایر مدیران و روسای شعب تقدیر و تشکر به عمل آمد.
الف)کسب رتبه یک تا چهار در عملکرد سال 97 به ترتیب:
1) سید حامد رضی مدیر شعبه بوشهر
2) مهرشاد شاملی مدیر شعبه خوزستان
3) مهدی کمالی مدیر شعبه کرمان
4) مصطفی اسماعیلی مدیر شعبه قزوین
ب)کسب رتبه یک تا سه بیشترین رشد رتبه نسبت به سال 96
1) حسن ابره دری مدیر شعبه قم
2) حسن خدابنده رئیس شعبه زنجان
3) سید یونس یوسفی مدیر شعبه تبریز