سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش می توانند نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.
برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 برای سهامداران حقیقی و حقوقی اعلام شد.
مطابق زمان بندی اعلام شده، کلیه سهامداران حقیقی از 15 تیر ماه لغایت 25 اسفند 1398 و سهامداران حقوقی از 1 مرداد تا 25 اسفند ماه سال جاری می توانند نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، اشخاص حقیقی طبق برنامه‌زمان بندی فوق می‌توانند از طریق اینترنت بانک ملت و یا با مراجعه به شعب بانک ملت در سراسر کشور و در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی نسبت به دریافت سود سهام اقدام نمایند.
همچنین اشخاص حقوقی می‌توانند در مدت تعیین شده با هماهنگی قبلی و درخواست کتبی به همراه اعلام شماره حساب، سود سهام خود را دریافت نمایند.