گروه صنعتی گلرنگ و انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران سوخته) با تاسیس بنیان امید به یاری بیماران آسیب‌دیده از سوختگی شتافتند.
در این بنیان مقرر گردیده است مبلغی که هر ماهه از سوی شرکت گلپخش اول (از شرکت‌های تابعه گروه صنعتی گلرنگ) در اختیار انجمن ققنوس قرار می‌گیرد در مسیر تسکین آلام و ترمیم خسارات جسمی و روحی بیماران سوحته قرار بگیرد.
لازم به ذکر است، فروردین ماه امسال، اتفاق غم‌انگیزی ناشی از سوختگی برای همکار عزیزمان مهندس کنگاوری افتاد. همکاران ایشان در شرکت گلپخش اول به نام و یاد او، با انجمن ققنوس ارتباط گرفتند و زمینه برای همکاری فراهم شد. در بازدیدهای اول سال، مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ نیز دستور دادند از این پس، درآمد مهندس کنگاوری هر ماهه به انجمن ققنوس تعلق بگیرد. از محل اهدای این درآمد، بنیان امید در دورن انجمن ققنوس تاسیس شد.
در این زمینه، یکی از نیازهای اصلی بیماران سوخته، تغدیه مناسب و استفاده از مکمل‌های دارویی است. در حالی که این مکمل‌ها می‌تواند سبب ترمیم بافت‌‌های از دست رفته شود، مشمول بیمه نیستند و به دلیل این که عمده‌ی آن‌ها وارداتی است، بسیار گران عرضه شده و تهیه‌ی آن‌ها در توان بسیاری از اقشار جامعه نیست.
در همین راستا بیماران سوخته‌ و نیازمندی که با تشخیص پزشک به انجمن ققنوس مراجعه کنند، با تحت پوشش قرار گرفتن در بنیان امید نیازهایشان به مکمل‌های دارویی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.
این بیماران از سوی بیمارستان‌های مطهری و سوانح سوختگی یافت آباد که دو مرکز سوختگی تهران هستند به انجمن ققنوس معرفی می‌شوند و این انجمن، از حساب بنیان امید به آن‌ها یاری می‌رساند.
همچنین هر ماه، بیماران سوخته‌ی نیازمند دو مرکز سوختگی شهرستان‌ها نیز به نوبت، از سوی بنیان امید مورد حمایت قرار می‌گیرند.
علاوه بر این در صورت معرفی واحد مددکاری بیمارستان‌ها، بیماران سوخته‌ای که از عهده‌ی هزینه‌ها برنمی‌آیند، تحت پوشش بنیان امید قرار می‌گیرند.