همکاران شرکت گروه صنعتی گلرنگ به همت واحد اجرایی، روز دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ با همکاری مرکز بهداشت شمال (زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی) در راستای طرح ملی «بسیج ملی کنترل فشار خون بالا» مورد معاینه فشار خون قرار گرفتند.

در این طرح پس از اعلام فشار خون همکاران، به هر یک از آنان مطابق با اندازه فشار خونشان یک راهنمای سبز، زرد یا قرمز ارائه شد.

راهنمای سبز به همکارانی ارائه شد که فشار خونشان کمتر از ۸۰/۱۲۰ میلی متر جیوه بود. این همکاران خوشبختانه در شرایط خوبی از نظر میزان فشار خون قرار دارند.

راهنمای زرد به همکارانی ارائه شد که فشار خونشان بین ۸۰/۱۲۰ تا ۹۰/۱۴۰ میلی متر جیوه بود. این همکاران در مرحله پیش فشار خون هستند و باید در ۴ تا ۶ هفته آینده جهت کنترل فشار خون خود به مراکز درمانی مراجعه کنند.

راهنمای قرمز نیز به همکارانی ارائه شد که فشار خونشان از ۹۰/۱۴۰ میلی متر جیوه به بالا بود. این همکاران احتمالا دچار فشار خون بالا هستند و باید به پزشک مراجعه کنند.