مانور اطفای حریق با همکاری ایستگاه ۱۰۲ سازمان آتش نشانی، ستاد بحران منطقه ۵، اورژانس تهران و نیروی انتظامی دوشنبه ۲۷ خرداد ماه ۹۸ در کورش مال برگزار شد.
این مانور که با هدف سنجش فرماندهی حادثه، آمادگی عملیاتی و تجهیزاتی، توان جسماني و مهارتی نیروها و تعامل سازمانی برگزار شد، به طور کل یک ساعت به طول انجامید.
بنابر این گزارش ساعت ۱۰ صبح حریقی که توسط سیستم اعلام حریق تعبیه شده در پارکینگ به مدیر پارکینگ، مدیر واحد BMS، مدیر ستاد بحران و مدیر واحد HSE کورش‌مال گزارش شده بود به اطلاع سازمان آتش‌نشانی رسید. از این‌رو برق و گاز مجتمع قطع گردید، تجهیزات اولیه اطفای حریق توسط نیروهای آموزش دیده به کار گرفته شد و اگزاست فن‌ها دود حریق را به خارج از پارکینگ هدایت کردند اما وسعت حریق فرضی به حدی بود که موجب شد چندین خودرو با تجهیزات کامل در ورودی بزرگراه ستاری مستقر شده و نیروهای آتش‌نشانی در کمترین زمان ممکن، از طریق پله‌های اضطرار به پارکینگ یک عزیمت نمایند.


حریق در کمتر از پنج دقیقه اطفا گردید، ساپلای فن‌ها، هوای تازه را وارد کرده و تهویه هوا به صورت کامل انجام شد و البته در حین انجام عملیات اطفا، همکاران کورش‌مال مراجعانی را که در طبقات حضور داشتند از طریق پله های اضطرار به بیرون از مجتمع هدایت نمودند و خود در نقطه ایمن که مقداری تغذیه جهت مواقع بحرانی در آن ذخیره شده بود مستقر شدند.
نیروهای امدادی مأمور در کورش‌مال نیز جهت مداوای مصدومان احتمالی به حالت آماده باش حضور داشتند.
مهندس میرعالی مدیرعامل کورش‌مال در این باره گفت: حفظ جان و امنیت میهمانانی که کورش‌مال را برای خرید و تفریح انتخاب می‌کنند اولین اولویت ما است.
وی افزود: ما خرید تجهیزات و آموزش همکاران را هزینه تلقی نمی‌کنیم بلکه آن را سرمایه‌گذاری در راستای جلب رضایت مراجعان کورش‌مال می‌دانیم.
مهندس سجادی فرمانده عملیات اطفای حریق نیز این عملیات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه با تعامل خوبی که بین کورش‌مال و سازمان آتش‌نشانی وجود دارد، استانداردهای مورد نیاز رعایت شده است و از این رو توانستیم مانور قابل قبولی را اجرا نماییم.