کمک ۱۵ میلیارد تومانی گروه صنعتی گلرنگ به آسیب‌دیدگان سیل

کمک ۱۵ میلیارد تومانی گروه صنعتی گلرنگ به آسیب‌دیدگان سیل