کلینیک سیار دندانپزشکی بایودنتیست از 14 اردیبهشت ماه در جمع گرم و دوستانه کودکان استان سیستان و بلوچستان حضور دارد.
این کلینیک سیار، تا دهم خرداد ماه در سیستان و بلوچستان، به کودکان این منطقه خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه می‌کند.
گفتنی است طرح مسئولیت اجتماعی بایودنت، با عنوان کلینیک سیار دندانپزشکی بایودنتیست و با هدف ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به کودکان مناطق کمتر برخودار از سال 1395 آغاز به کار کرده است.
هدف از انتخاب این طرح را می‌توان از دو حوزه درون سازمانی و بیرون سازمانی بررسی کرد. از دیدگاه درون سازمانی، آدامس بایودنت به واسطه تولید محصولات سلامت‌محور و حرکت در مسیر ایجاد ارزش افزوده سلامت دهان و دندان برای مشتریان، این رسالت را در طرح مسئولیت اجتماعی خود نیز دنبال نمود. از دیدگاه برون سازمانی نیز با توجه به گزارش معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی ایران که در سال 1393 منتشر گردید، کشور ایران در حوزه بهداشت دهان و دندان دچار چالش بوده، به گونه‌ای که متأسفانه 25 درصد جمعیت کشور در روستاها به خدمات دندانپزشکی دسترسی ندارند.

طبق این بررسی‌ها بود که بایودنت تصمیم به اجرای طرح دندانیار گرفت و با تهیه یک خودرو و تجهیز آن به کلینیک سیار دندانپزشکی بر اساس استانداردهای مورد نیاز، با حمایت انجمن دندانپزشکی ایران و مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این طرح بزرگ را در بهمن ماه 95 آغاز نمود. شعار طرح دندانیار حمایت از سلامت دهان و دندان ایرانیان است.