کارگاه سیر کارآفرینی و استراتژی‌های بازاریابی در گروه صنعتی گلرنگ با تدریس مهندس محسن امینی نیک مدیر واحد بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ و با حضور دانشجویان و اساتید علاقه‌مند، پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری واقع در شهر قم برگزار شد.
در این کارگاه مهندس امینی نیک درباره‌ی نوع نگاه بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ به اقتصاد و کارآفرینی و استراتژی‌های بازاریابی در گروه صنعتی گلرنگ، به سخنرانی پرداخت.
این کارگاه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت و مهندس امینی نیک در پاسخ به این سوال که علت موفقیت و پیشرفت روزافزون گروه صنعتی گلرنگ را در چه می‌دانید بیان داشت: مبنای اصلی توفیق گروه صنعتی گلرنگ اخلاق‌مداری است. این اخلاقی‌مداری از همان نخست، یعنی از 50 سال پیش از سوی بنیانگذار تبیین گردیده و بدان عمل شده است.
وی در این باره ادامه داد: هم‌اکنون گروه صنعتی گلرنگ با رهبری و مدیریت دکتر فضلی پسر استاد فضلی اداره می‌شود که در گفتار و رفتار ادامه‌دهنده تفکرات پدر هستند و این تفکرات که مهم‌ترین آموزه‌ی آن اخلاق‌مداری است در تمام سطوح سازمان به ویژه در نگاه مدیران ارشد این مجموعه به صورت یک فرهنگ سازمانی، جاری و ساری است.
مهندس امینی نیک درباره اخلاق‌مداری گروه به عنوان مثال توضیح داد: مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ همواه عنوان می‌کنند که میل ندارند در ایران بیشتر از ۳۰ درصد سهم بازار را به دست بیاورند، مگر آن که از سوی دیگر تولیدکنندگان ایرانی، بازار به اندازه‌ی کافی تأمین نشود. اگر نیاز بازار از سوی «رفیق _ رقیبان» در دیگر شرکت‌های ایرانی به خوبی تامین شود گلرنگ به همان سهم بازار ۳۰ درصد اکتفا می‌کند و سهم‌های بیشتر را از بازارهای صادراتی یا برندهای خارجی مطالبه می‌نماید.

کارگاه سیر کارآفرینی و استراتژی‌های بازاریابی در گروه صنعتی گلرنگ
در این کارگاه مهندس امینی نیک مطالعه و تعمق در زندگی و تفکرات کارآفرینان ایرانی را که در همین کشور و با شرایط اقلیمی آن به موفقیت رسیده‌اند، به دانشجویان توصیه کرد و بیان داشت: این احساس همیشه وجود دارد که رسیدن به موقعیت کارآفرینان بزرگ خارجی بسیار دور از دسترس است، در حالی که کارآفرینان ایرانی که در همین محیط و با همین امکانات به موفقیت رسیده‌اند، الگوهایی بسیار عالی برای ما هستند.
مهندس امینی نیک گفت: در سال ۸۲ که پاکشو با برندهای معتبری چون گلرنگ، اوه و سافتلن اعتبار ویژه‌ای در دنیای صنعت کسب کرده بود، استاد فضلی پاکشو را به دست جوان‌ترها سپردند و گروه صنعتی گلرنگ را تاسیس کردند، کاری که ۱۱ سال بعد از آن لری پیج انجام داد و برای رشد گوگل آن را رها کرد و آلفابت را بنیان نهاد.