سمینار فروشنده‌های شرکت سلامت پخش هستی 4 تا 6 اردیبهشت ماه 98 برگزار شد.
این سمینار با حضور مدیر عامل، معاونت‌های مالی ـ اقتصادی و منابع انسانی هلدینگ دارویی، مهندس آشفته، مهندس والی نژاد و مهندس چینی فروشان و همچنین اعضای هیئت مدیره، مدیران ستادی و مراکز توزیع این شرکت با حضور پرشور فروشنده‌های تمامی مراکز توزیع در هتل داریوش جزیره زیبای کیش، برگزار گردید.
در این سمینار مهندس آشفته ضمن تقدیر از عملکرد خوب فروشنده‌ها در سال 1397 به تبیین اهداف سال 1398 پرداخته و اظهار امیدواری نمود که با تلاش تمامی همکاران، شرکت سلامت پخش هستی بتواند در سال 1398 به اهداف مورد نظر دست یابد.
در خاتمه از فروشنده های برتر سال 1397 و همچنین مدیران مراکز برتر ارومیه (رتبه اول)، اهواز (رتبه دوم)، کرج و بابل (مشترکاً رتبه سوم) تقدیر به عمل آمد.