کلینیک سیار دندان‌یار بايودنت بعد از ماموریت‌های مختلف در استان‌های گیلان، کرمانشاه، کاشان، اصفهان، شیراز، خراسان جنوبی و خوزستان، اکنون به کرمان و شهرستان بم رسیده است.

این شصت و سومین ماموریت است که طرح دندان یار در جهت ارتقاء سلامت بهداشت دهان و دندان جامعه به مناطق کمتر برخوردار سفر کرده و خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه کرده است و تا به امروز ۶۷۸۲  نفر در این طرح تحت پوشش قرار گرفته و همچنین بسته سلامت دریافت کرده‌اند.