همایش معرفی ریزجلبک اسپیرولینا و کاربرد آن در صنعت آبزی پروری شنبه ۴ اسفند ۹۷ در محل اداره کل دامپزشکی تهران توسط شرکت خدمات تحقیقاتی آرین گستر برگزار گردید.
این همایش با حضور دکتر عبدالحی معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، دکتر واعظی مدیرکل دامپزشکی تهران، مهندس معدني مدير کل امور ميگو ، دکتر بابايي از مديران دامپزشکي تهران، جمعی از کارشناسان سازمان شیلات ایران، اداره کل دامپزشکی تهران و جهاد کشاورزی استان تهران و همچنین تعدادی از تولیدکنندگان ماهیان زینتی استان تهران برگزار شد.
در این همايش دکتر عبدالحی و دکتر واعظی درخصوص وضعیت و اهمیت جلبک اسپيرولينا در صنعت آبزی پروري سخنراني نمودند.
در ادامه مهندس سازنده‌چی و خانم دکتر رحماني از شرکت تحقيقاتي آرين گستر به معرفی جلبک اسپیرولینا، تکنولوژی‌های تولید محصول، ویژگی‌های سایت تولید شرکت آرین گستر و همچنین معرفی محصولات تولیدی در حوزه آبزی پروري پرداختند.
این همایش در نهایت با بازدید شرکت کنندگان از سایت تولید به اتمام رسید.