کمپین زبان مادری، زبان فرهنگ ۲ اسفند ۹۷ تا ۲۰ فروردین ۹۸ در خانواده گروه صنعتی گلرنگ برگزار می‌شود.