پروژه مستردیتای مشتریان گروه صنعتی گلرنگ در هفته‌ای که گذشت در استان اردبیل و در این هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه، در استان قزوین آغاز به کار کرد.
سمینار لانچ پروژه در این استان‌ها، با حضور تیم فروش شرکت‌های پخش برگزار گردید و مهندس مسعوی درباره اهداف پروژه مستر دیتای مشتریان توضیحاتی را ارائه داد و به سوالات فروشندگان پاسخ گفت.

 

پروژه مستردیتای مشتریان درقزوین

پروژه مستردیتای مشتریان درقزوین