پروژه مستردیتای مشتریان گروه صنعتی گلرنگ در هفته‌ای که گذشت در شهرهای شهرکرد، قم، کاشان و کرمان آغاز به کار کرد.

در این شهرها سمینار لانچ پروژه با حضور تیم فروش شرکت‌های پخش برگزار گردید و مهندس باباخانی، مهندس مسعودی، مهندس کیخا، مهندس عبدل و مهندس پیری درباره اهداف پروژه مستر دیتای مشتریان توضیحاتی را ارائه دادند.

همچنین برای شفاف شدن تمام مسائل در ذهن فروشندگان، پرسش و پاسخ بخش پویایی در این سمینارها بود و فروشندگان سوالات خود را در زمینه این پروژه از مسئولین پروژه جویا شدند و پاسخ دریافت کردند.