سمینار ارزیابی عملکرد 9 ماهه مدیران شعب گلرنگ پخش در سال ۹۷ صبح روز پنج شنبه ۲۰ دی ماه ۹۷ با حضور دکتر ابراهیمی رئیس هیات مدیره، مهندس شاملی مدیرعامل، معاونین، مدیران و روسای دفتر مرکزی و شعب در محل سالن اجتماعات دفتر مرکزی شرکت گلرنگ‌پخش برگزار گردید.
در این سمینار دکتر ابراهیمی ایراد سخنرانی نمود و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیر عامل و کلیه مدیران شعب، تعامل خوب با مشتریان و شراکت با ایشان را جهت رشد سهم بازار و بقای سازمانی مهم دانسته و بر برنامه‌ریزی فروش در ماه‌های پایانی سال با توجه به تامین مناسب از طریق تولیدکنندگان تاکید کرد.
دکتر ابراهیمی تمهیدات لازم جهت تامین ارز را خاطرنشان کرد و سهم بیش از 50 درصدی گروه صنعتی گلرنگ را از بازار روغن متذکر شد.
مهندس شاملی نیز پس از بیان خیر مقدم، نسبت به تحلیل بازار در 3 حالت: «زمان ابتدای سال»، «پس از تیرماه/ شرایط خاص» و «از اواسط مهر/ برگشت به حالت نرمال اما سخت‌تر» پرداخت.
مدیر عامل شرکت گلرنگ پخش در ادامه بر استفاده از شرایط خاص تاکید کرد و بیان داشت که از این شرایط می بایست حداکثر استفاده را نمود.
وی سپس درباره‌ی طرح پاداش و مزیت‌های آن نسبت به سنوات گذشته سخنانی ایراد نمود.
مهندس شاملی در ارتباط با استراتژی‌های آینده و نیاز اصلاح انبارها و وضعیت آن مطالب ارزشمندی مطرح ساخت و بهینه‌سازی انبارها به همراه مسئولین انبار را مهم دانست.
وی در ادامه نیاز به فعالیت بیشتر در خصوص محقق نمودن اهداف غیر روغنی را مهم دانسته و از مزیت شرکت با توجه به سبد محصولات مباحثی سخن گفت و از احتمال تنوع محصولات در زمینه سوسیس و کالباس، تخم مرغ، نبات و خرما خبر داد.
مهندس شاملی عدم تغییر در اهداف را متذکر شد و رشد آن را متاثر از افزایش ریالی محصولات دانست.
مهندس شاملی در پایان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران، بر آموزش و انتقال دانش از طریق سرپرستان و مدیران به فروشندگان تاکید نمود.


مهندس سجادی نیز ضمن تشکر از همکاران در طول دوران حضور خود در شرکت گلرنگ پخش از جابه‌جایی خود به شرکت افق کوروش خبر داد و پیاده‌سازی ارزش‌های گروه صنعتی گلرنگ را سرلوحه کارهای خود دانست.
مهندس سجادی در ادامه برخی از این روش‌ها از جمله تلاش برای رسیدن به اهداف، شایسته سالاری، ارتقاء از درون سازمان، عدالت محوری، ارزش‌های نیروی انسانی و اطمینان از پشتیبانی شرکت از نیروی انسانی را مطرح نمود.
مهندس حسینی نیز ضمن خیر مقدم به مهمانان انتصاب مهندس سجادی را تبریک و از تامین‌کنندگان جهت تامین کالا در شرایط اضطرار تشکر نمود.
وی بازدیدهای شعب موفق را مطرح و نظم، انضباط و پیگیری‌های مدیران در شعب موفق را رمز موفقیت ایشان دانست.
در ادامه مهندس بهارپسندی ضمن خیرمقدم بر مهمانان از حمایت و مساعدت مدیرعامل در انجام امور جاری تشکر نمود.
وی 2 مطلب را بسیار مهم دانست: 1- نیاز به آموزش مدیران، سرپرستان و کارکنان شعب 2- حضور مدیران ستادی در شعب در راستای بهبود منافع سازمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف.
پس از آن گزارش عملکرد توسط مهندس افشاری ارائه گردید.
در ادامه تودیع مهندس سجادی با ارائه تقدیرنامه و هدیه‌ای صورت گرفت و دکتر ابراهیمی و مهندس شاملی از خدمات ایشان در دوران حضور در شرکت گلرنگ پخش تقدیر نمودند.
در ادامه پروژه مستر دیتا توسط آقای مسعودی برای مدیران ارائه و تاکید دکتر ابراهیمی برای پیاده سازی آن از سوی دکتر فضلی مطرح شد.
در خاتمه نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و دکتر ابراهیمی در این بخش توانمندسازی نیروی انسانی، استفاده از مدلهای تعالی سازمانی و برگزاری تورهای مدیریتی و بازدید از شعب توسط مدیران را مطرح نمود.