واحد حسابرسی گروه صنعتی گلرنگ در نخستین کنگره اهدای جایزه ملی حسابرسی داخلی موفق به دریافت تندیس برنزی شد.
نخستین کنگره اهدای جایزه ملی حسابرسی داخلی با هدف ارزيابي واحدهاي حسابرسي داخلي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي 19 دی ماه 1397 با حضور جمعی از خبرگان این حوزه برگزار گردید که واحد حسابرسی داخلی گروه صنعتي گلرنگ در بين شرکت‌ها، بانك‌ها و موسسات حسابرسي كشور موفق به اخذ تندیس برنزی شد.
این تندیس به پاس اهتمام واحد حسابرسی داخلی گروه صنعتی گلرنگ در استقرار نظام حسابرسی داخلی در مجموعه معظم گروه صنعتی گلرنگ اعطا گردید.


کسب این عنوان نشان‌دهنده دستاورد‌های ارزشمند این واحد در حوزه‌های خدمات اطمینان‌بخشی و مشاوره، پیاده‌سازی چارچوب‌های بین‌المللی حرفه‌ای حسابرسی داخلی، برنامه‌ریزی حسابرسی مبتنی بر ریسک(RBIA)، تدوین کنترل‌های کلیدی، نظام مدیریتی، شناسایی، جذب، ارزیابی و توسعه افراد بامهارت و ایجاد کارگروه‌های تخصصی بوده است.