تقدیر از افق کوروش به عنوان شرکت پیشرو در صنعت فرانچایز