مانور آتش‌سوزی و بررسی موارد ایمنی در پارکینگ کورش‌مال برگزار شد.

مانور آتش‌سوزی و بررسی موارد ایمنی، دوشنبه 3 دی ماه، با حضور مدیران شرکت گلرنگ سازه، مشاور آتش نشانی، مدیر کمیته ایمنی، مدیر واحد ایمنی و بهداشت، مدیر واحد فنی و مهندسی، مدیر بخش پارکینگ و مدیر واحد مدیریت هوشمند ساختمان، در پارکینگ #کورش‌مال برگزار شد.

در این مانور با ایجاد دود مصنوعی سیستم‌های هشدار و تهویه تست گردیدند.

شایان ذکر است سیستم هوشمند پارکینگ زمانی که آلودگی هوا چه بر اثر آتش و چه تردد خودروها به 40ppm برسد به طور خودکار توسط جت فن‌ها گاز2co را به خارج از پارکینگ هدایت و به موازات آن ساپلای فن‌ها هوای تازه را جایگزین می‌نماید.