چهار جلسه کارگاهی مدیریت استرس و خشم، با تدریس دکتر دلاور، متخصص علوم رفتاری، در یکی از سالن‌های همایش پردیس سینمایی کورش برگزار می‌شود.

این جلسات که نخستین نشست آن 19 آذر ماه تشکیل شد، به منظور تقویت روحیه همکاران و بهره‌‌برداران و مشاوره و راهنمایی ایشان در نوع برخورد با مراجعان و همچنین ارائه راهکارهای جذب و حفظ مشتریان، برگزار می‌گردد.
شایان ذکر است در این جلسات 250 نفر از همکاران و بهره‌برداران مشارکت دارند.