گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» شنبه 26 آبان 97 از کارخانه ماسترفوده واقع در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کردند.

در این بازدید کارشناسان کارخانه با برگزاری کارگاهی نکاتی را درباره اصول تولید آدامس با دانشجویان در میان گذاشتند.

همچنین دانشجویان به بازدید از خطوط تولید کارخانه و بخش‌های تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت پرداختند.

گفتنی است طرح «همسفر با صنعت ایرانی» به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد.