نمونه‌پژوهی (Case study) بازتعریف هویت گروه صنعتی گلرنگ در کلاس برندینگ دکتر کرمی با حضور دانشجویان این کلاس، یکشنبه 13 آبان ماه 97 در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد.
در این ارائه که به دعوت دکتر کرمی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و دکترای مهندسی صنايع و مدیریت از دانشگاه توکیو، در کلاس درس دانشجویان رشته‌ی بازاریابی برگزار شد، مهندس امینی نیک درباره‌ی «بازتعریف هویت گروه صنعتی گلرنگ» به سخنرانی پرداخت.
مدیر بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ عنوان داشت: گروه صنعتی گلرنگ در تمامی سال‌های فعالیت خود متفاوت نگریسته است و با دستیابی به موفقیت در صنعت ایران، مصمم شد نگرش خود به انسان‌ها و جامعه ایرانی را به اشتراک بگذارد تا مخاطبانش نیز تصویر شایسته‌ای از گروه صنعتی گلرنگ به دست آورند.
مهندس امینی نیک، توسعه و اجرای یکپارچه برنامه‌های برندسازی با هدف ایجاد تصویر مطلوب از برند سازمانی گروه صنعتی گلرنگ و ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار و ماندگار برای گروه صنعتی گلرنگ را از اهداف بازتعریف هویت سازمانی گروه صنعتی گلرنگ برشمرد.
این ارائه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت.