کتاب «راهکارهای خوب ساخت محصولات آرایشی بهداشتی» با ترجمه همکارمان محمد شنوایی از شرکت آریان کیمیا تک منتشر شد.
این کتاب که به اصول استاندارد ISO 22716 معروف بهGMP (استاندارد خاص محصولات آرایشی؛ بهداشتی و شوینده) می‌پردازد توسط محمد شنوایی و وحید بختیاری ترجمه گردیده و از سوی انتشارات پیام آوران پارس روانه بازار شده است.
گفتنی است خطوط کلی مندرج در این استاندارد به منظور ارائه یک راهنما در زمینه تجارب برتر در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی ارائه شده است.
این خطوط کلی با در نظر گرفتن ملاحظات موجود در صنعت آرایشی و بهداشتی و الزامات و نیازهای این بخش تهیه و تدوین شده و شامل توصیه‌های سازمانی و عملی برای مدیریت منابع انسانی و فاکتورهای فنی و اداری موثر در کیفیت محصولات است.
هدف از تدوین، ایجاد سازوکاری برای بکارگیری آن در کلیه مراحل ساخت محصول از دریافت مواد اولیه تا ارسال و حمل محصول می باشد.
GMP براساس تشریح فعالیت‌های تولیدی که بر مبنای ارزیابی ریسک و مدیریت صحیح علمی انجام می‌گیرد، یک توسعه کاربردی از مفهوم تضمین کیفیت را پایه گذاری می‌کند.
هدف از خطوط راهنمای GMP تعریف فعالیت‌هایی است که کمک می‌کند تا محصولات بر اساس مشخصه‌های تعریف شده تولید شود. کلیه مستنداتی که بر اساس این استاندارد تهیه می‌شود، می‌بایست جزئی از مستندات یکپارچه GMP باشد.
مطالعه این کتاب برای کلیه کسانی که در حوزه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و سلولزی فعالیت دارند تو صیه می‌شود.