توزیع پک‌های لوازم التحریر افق کوروش در روستاهای محروم بلوچستان

توزیع پک‌های لوازم التحریر افق کوروش در روستاهای محروم بلوچستان