گردهمایی مدیران مراکز توزیع شرکت سلامت پخش هستی با حضور مهندس آشفته مدیرعامل هلدینگ دارویی گلرنگ، اعضای هیئت مدیره سلامت پخش هستی، مدیران ستادی و مدیران مراکز توزیع با هدف ارزیابی عملکرد مراکز توزیع در شش ماهه اول سال 97 و تبیین اهداف و استراتژی‌های شرکت تا پایان سال، برگزار گردید.
در این گردهایی که طی روزهای 4 و 5 مهرماه در هتل گاجره دیزین برگزار شد، مهندس آشفته، ضمن تبیین اهداف و استراتژی‌های آتی شرکت، به اقداماتی که با هدف افزایش بهره‌وری از طریق دو استراتژی «کاهش هزینه‌ها» و «افزایش فروش» در نیمه اول سال 97 انجام شد، اشاره کرد.


مدیرعامل هلدینگ دارویی گلرنگ ضمن تبریک به همکاران، بابت رسیدن به نقطه سر به سر به صورت عملیاتی، این روند رو به رشد را مرهون تلاشِ یکایکِ همکاران در مراکز توزیع و دفتر مرکزی دانست و ابراز امیدواری نمود که با تلاش مضاعف همکاران، ضمن تثبیت این روند، با مدیریت هزینه‌ها و تمرکز بر کسب سود در مراکز توزیع به عنوان یک واحد کسب و کار مستقل (SBU)، این شرکت در نیمه دوم امسال به سوددهی برسد.
پس از سخنان مدیرعامل هلدینگ دارویی گلرنگ، دو کمیته تخصصی با محوریت «برنامه‌های وصول مراکز توزیع» و «بهینه‌سازی پوشش مشتریان» برگزار شد که مسائل و موضوعات پیرامون این محورها توسط مدیران مراکز توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، جمع‌بندی مباحث مطرح شده، توسط نمایندگان کمیته‌های فوق ارائه شد و مقرر گردید مدیران مراکز توزیع با به کارگیری پیشنهادهای ارائه شده، نسبت به بهبود شاخص‌های مرتبط با «تأخیر در وصول»، «چک‌های برگشتی»، «جمع‌آوری مانده مطالبات مشتریان» و «پوشش مشتری» طی شش ماهه دوم سال 97، اهتمام ورزند.
همچنین در پایان روز دوم گردهمایی، از مدیران برتر مراکز توزیع در شش ماهه اول سال 97 به شرح ذیل، تقدیر به عمل آمد:
رتبه اول، مرکز توزیع مازندران
رتبه دوم، مرکز توزیع اردبیل
رتبه سوم، مرکز توزیع همدان