کتاب «بازاریابی» از سری کتاب‌های دامیز با ترجمه دكتر محمدرضا ابراهیمی و دكتر سروناز سلیلی روانه بازار شد.

کتاب «بازاریابی» از سری کتاب‌های دامیز با ترجمه دكتر محمدرضا ابراهیمی و دكتر سروناز سلیلی روانه بازار شد.