شرکت فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، به انتشارِ هشدارهای زیست محیطی بر روی کیسه‌های تجزیه‌پذیر با هدف ترویج فرهنگِ مصرف بهینه آب اقدام کرد.
این فروشگاهِ دوستدار طبیعت در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و با هدف حفظ و حراست از محیط زیست، از سال گذشته اقدام به جایگزینی کیسه‌های زیست تخریب پذیر با هدف کاهش اثرات مخرب زیست محیطی نمود.
هم اکنون در بیش از یک هزار شعبه فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در سراسر کشور کیسه‌های تجزیه‌پذیر که قابلیت بازگشت سریع به محیط زیست را دارند، به منظور بهبود کیفیت محیط زیست توزیع می گردد.
درج هشدارهای زیست محیطی بر روی کیسه‌های تجزیه‌پذیر با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از دیگر اقدامات افق کوروش در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت و مشارکت در آگاهی رسانی و آموزش عمومی برای اصلاح الگوی مصرف است که در تابستان سال جاری و در تمامی شعب فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در 31 استان کشور و 245 شهر عملیاتی شده است.
فروشگاه همواره تخفیف افق کوروش به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور و پیشرو در حفظ و حراست از محیط زیست با کیسه‌های تجزیه‌پذیر که از موادی تولید می شود که به طبیعت باز می‌گردد و همچنین با درج هشدارهایی با موضوع بحران کم آبی، بر روی کیسه‌های تخریب پذیر مبنی بر اینکه ” نسبت بارش در ایران حدود یک سوم متوسط بارش در جهان می‌باشد، نسبت مصرف آب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهان است، نسبت سرعت تبخیر در ایران چهار برابر متوسط جهان است”، تلاش نمود تا در راستای حفظ طبیعت، افکار عمومی را هر چه بیشتر نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب، هدایت نماید.

 

اصل خبر و دیگر خبرهای شرکت فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش را در سایت افق کوروش بخوانید: .okcs