کسب موفقیت تیم اتومبیلرانی اویلا و آیری در سومین راند مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور

مسابقات اسلالوم : رانندگان تیم اویلا و آیری موفق به کسب ٢ مقام قهرمانی و یک مقام سومی در سومین راند مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور شدند.