عمر، سرمایه‌ی عظیمی است که زندگی در اختیار ما قرار داده است. این سرمایه از دقایق و لحظه‌ها تشکیل شده است. در این جا قصد نداریم جمله‌ی معروف «وقت طلاست» را پیش بکشیم و بگوییم معمولا انسان‌ها در حال وقت تلف کردن و زیان کردنند!

عمر، سرمایه‌ی عظیمی است که زندگی در اختیار ما قرار داده است. این سرمایه از دقایق و لحظه‌ها تشکیل شده است. در این جا قصد نداریم جمله‌ی معروف «وقت طلاست» را پیش بکشیم و بگوییم معمولا انسان‌ها در حال وقت تلف کردن و زیان کردنند! وقت‌شناسی