همسفر با صنعت ایرانی گروه صنعتی گلرنگ به دانشگاه آزاد کرج رسید

گروهی از دانشجویان رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» که به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد، از کارخانه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان بازدید کردند.

 

گروهی از دانشجویان رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» که به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد، از کارخانه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان بازدید کردند.

نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولان کارخانه صنایع سلولزی ماریناسان

 

 

   بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد کرج از آزمایشگاه کارخانه ماریناسان

 

گروهی از دانشجویان رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» که به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد، از کارخانه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان بازدید کردند.  توضیحات مسئولان کارخانه  ماریناسان در خصوص فرایند تولید به دانشجویان

 

 توضیحات مسئولان کارخانه  ماریناسان در خصوص فرایند تولید به دانشجویان

 

  نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولان کارخانه صنایع سلولزی ماریناسان

 

 

گروهی از دانشجویان رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» که به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد، از کارخانه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان بازدید کردند. عکس یادگاری دانشجویان دانشگاه آزاد کرج مسئولان کارخانه ماریناسان