یونس یوسف‌وند، همکار گرامی از شرکت پدیده شیمی قرن در مسابقات دو و میدانی جام کازانف قزاقستان عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرد.

یونس یوسف‌وند، همکار گرامی از شرکت پدیده شیمی قرن در مسابقات دو و میدانی جام کازانف قزاقستان عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرد. دو و میدانی مسابقات ورزشی